کارتون انگری بردز ؛ این قسمت خوک جوجه نما | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

آشپز خوکه پلید ما میخواد تخم مرغ ها رو شکار کنه و برای شاه خوکه بپزه اما مشکل این جاست که سه تا جوجه آبی ما مراقب اون ها هستن و …

(۴۹۱)