انیمیشن لاورا؛ این قسمت بارش باران | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت باران۲, در این قسمت کرم بزرگ و کوچک از برگ به عنوان چتر استفاده میکنند و وقتی برگ کرم کوچک پر از آب میشود آنرا روی کرم بزرگ میریزد و کرم بزرگ برای انتقام کار های جالبی انجام میدهد.

(۱۷۹)