کارتون انگری بردز ؛ این قسمت تولد بچه خوک | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

بچه خوک کوچولو امروز تولدشه ولی هیچ کدوم از خوک ها بهش توجه نمیکنن حتی بهش کادو ام نمیدن و کیک تولدش و شاه خوکه میخوره اما خبر نداره که ….

(۳۴۳)