کارتون انگری بردز ؛ این قسمت چاد مربی می شود | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

چاد تصمیم میگیرد که به این سه قولو های آبی و شیطون آموزش ارتشی بدهد و سخترین تمرین ها را به آن ها بدهد اما خبر ندارد که این …

(۳۵۶)