کارتون انگری بردز ؛ این قسمت بابانوئل | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

کریسمس شده و تمامی خوک ها از بابانوئل انتظار تخم مرغ را دارند و فرمانده برای اینکه شاه خوک را خوشحال کند تصمیمی میگرد که تخم مرغ های …

(۱۶۱۲)