کارتون انگری بردز ؛ این قسمت هوای سرد | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

پاییز شده و هوا برای پرنده های عصبانی ما به شدت سرده از طرفی تخم مرغ کوچولو ها هم دارن یخ میزنن و باید فکری کرد چون …

(۳۶۷)