انیمیشن لاروا؛ این قسمت قارچ | فیلم

انیمیشن زیبا وخنده دار لاورا این قسمت قارچ در این قسمت کرم ها چیزی برای خوردن پیدا نمیکردن که یهو کرم کوچیک متوجه میشه کرم بزرگ داره یه چیزی میخوره اما کرم بزرگتر میخفی میکنه که از بالا با چکیدن اب از داخل بطری قارچ رشد میکردم و اتفاقای جالبی که براشون می افته

(۱۳۴)