کارتون انگری بردز ؛ این قسمت ساخت قلعه شنی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

پادشاه بدجنس خوک ها همیشه با جناب سرآشپز سر هر چیزی رقابت داره و اینبار سر یک قلعه شنی ، شاه خوکه میخواد بزرگترین قلعه شنی رو بغل دریا داشته باشه ولی خبر نداره که …

(۶۷۱)