کارتون انگری بردز ؛ این قسمت دندون درد | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه بدجنس خوک ها دندون درد گرفته و افراد دربار از هر روشی اسفاده میکنن تا این دندون خراب پادشاه رو بکشن اما نمیتونن پس فقط یک پاره براشون مونده و اون …

(۵۷۶)