کارتون انگری بردز ؛ این قسمت دزدان دریایی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

دزدان دریایی باید از دستوذات کاپیتان اطاعت کنن و هر جوجه کوچولویی که از دستورات کاپیتان اطاعت نمیکنه باید خوراک کوسه ها شه و …

(۹۰۳)