کارتون انگری بردز ؛ این قسمت جایزه بزرگ | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

مسابقه بزرگ بین کوچولو هاست و خواهر کوچولوشون هم میخواد تو این مسابقه شرکت کنه اما برادر بزرگا میخوان حتما جام و ببرن ولی ….

(۳۸۶)