کارتون انگری بردز ؛ این قسمت بولینگ خطرناک | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

این سه تا جوجه آبی ما حتی بولینگ بازی کردنشون هم خطرناکه و از اون خطرناک تر اینه که ممکن نا خواسته به باباشون آسیب بزنن چون …

(۱۰۳۵)