انیمیشن لاورا این قسمت مایع انرژی زا | فیلم

انیمیشن لاورا این قسمت مایع انرژی زا در این قسمت از بالای کانال به داخل مایعی ریخته میشود که با زبان کرم بزرگ و بدن کرم کوچیک برخورد میکنه اولش هر دو میترسن ولی بعد اتفاقایی که براشون میوفته دیدنیه

(۱۶۹)