کارتون انگری بردز ؛ این قسمت آخرین توت فرنگی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

مگه داریم از این دو تا داداش شیکمو تر از این دو تا داداش بزرگنره نیست ، این دو تا داداش سر آخرین تیکه توت فرنگی کاری میکنن که …

(۷۷۰)