کارتون انگری بردز ؛ این قسمت پیک نیک وحشتناک | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

جوجه کوچولو های شیطون و بازیگوش ما بعد از مدت های زیاد تصمیم گرفتن که به یک پیک نیک سه نفره برن اما خبر ندارن که این پیک نیک باعث میشه …

(۱۰۵۶)