کارتون انگری بردز ؛ این قسمت جوجه ها و ترامپولین | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

ترامپولین وسلیه بازی جدیدی که بین جوجه های شیطون و کوچولو ما خیلی طرفدار داره و کوچولوهی ما از بازی کردن با اون خیلی لذت میبرن اما …

(۹۶۳)