کارتون انگری بردز ؛ این قسمت گلدان شکسته | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

بازی با فوتبال خیلی خوبه مخصوصا با وجود سه تا جوجه خیلی شیطون اما مبادا که ظرف های مامان یا شیشه ماشین بابا بشکنه چون …

(۸۵۱)