انیمیشن لاورا این قسمت باران | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت رقص رد باران در این قسمت هوا بارانی است و باران میبارد کرم ها با استفاده از درب نوشابه شروع به رقصیدن و بازی روی آب باران میکنند

(۹۸)