کارتون انگری بردز ؛ این قسمت جنگ های قبیله ای | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

داداش کوچولوهه به شدت جوجه صلح طلبیه و از جنگ کردن بدش میاد اما بخاطره داداش بزرگاش مجبوره بجنگه اما خبر نداره که این جنگ …

(۶۰۷)


607
بازدیدها