انیمیشن لاورا؛ این قسمت دندان درد | فیلم

در این قسمت  انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا؛ کرم کوچیک یه جا نشسته از شدت دندان درد نمیتونه از جاش تکون بخوره کرم بزرگتر به کمک میاد و کارهایی با مزه ای که انجام میده میخواد دندون خراب رو بکشه و ….

(۳۹۸)