کارتون انگری بردز ؛ این قسمت جوجه کوچولو ناز | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

پسر کوچولوهای ما عاشق شیرینی هاییی هستند که مادرشون درست میکنه اما مادرشون اجازه نمیده از این شیرینی ها ور دارن پس به سراغ خواهر کوچولوشون میرن و …

(۱۰۴۴)