کارتون انگری بردز ؛ این قسمت شعبده باز | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

داداش بزرگه عاشق شعبده بازیه و برای این کار از برادر کوچولوهاش استفاده میکنه و نمایش فوق العده ای رو اجرا میکنه اما خبر نداره که …

(۵۶۵)