انیمیشن لاورا؛ این قسمت مگس بد بو | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا; این قسمت مگس بد بو, در این قسمت کرم ها در حال خوردن آبنبات هستن متوجه بو بد یک میگس میشوند که میخوتهد به آنها نزدیک بشود و با آنها آبنبات بخورد و کرم ها تلاش میکنند از او دوری کنند و اتفاقات جالبی رخ میدهد

(۱۷۴)