کارتون انگری بردز؛ این قسمت سر و صدا نکنید | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

جوجه کوچولو ما خوابش میاد ولی برادرش میخوان آهنگ گوش کنن پس جوجه کوچولو آبی تصمیم میگیره یه کاری کنه که برادرش خسته بشن و دیگه نتونن سر و صدا کنن تا جوجه کوچولو بخوابه و …

(۷۸۸)


788
بازدیدها