کارتون انگری بردز؛ این قسمت سر و صدا نکنید | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

جوجه کوچولو ما خوابش میاد ولی برادرش میخوان آهنگ گوش کنن پس جوجه کوچولو آبی تصمیم میگیره یه کاری کنه که برادرش خسته بشن و دیگه نتونن سر و صدا کنن تا جوجه کوچولو بخوابه و …

(۸۳)


83
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>