کارتون انگری بردز؛ این قسمت خانه درختی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

هر جوجه کوچولویی به یه خونه درختی احتیاج داره و خوب این سه تا جوجه کوچولو ما هم میخوان بهترین خونه درختی رو برای بازی کردنشون داشته باشند پس کاری که میکنند اینه که خودشون بسازنش ولی…

(۵۳۴)