کارتون تام و جری؛ این قسمت گربه سود جو | فیلم

در این قسمت از تام و جری مشاهده می کنید :

گربه ما که از گرفتن جری کوچولو نا امید شده به طور اتفاقی با یک گربه شیاد آشنا میشه که در ازای دادن تله های جدید از تامی بیچاره پول میگیره و پول گربه ها هم میدونید چیه که ! …

(۵۶۰)