کارتون تام و جری؛ این قسمت تام “ببر” می شود | فیلم

در این قسمت از تام و جری مشاهده می کنید :

تام و جری بازیگوش ما هیچ وقت از تعقیب و گریز هم دست برنمیدارند برای همین هم هیچ وقت به محیط اطرافشون توجه نمیکنند که چه خراب کاری رو به بار آوردن تو این فسمت این موش گربه ما به باغ وحش میرن و …..

(۸۹۴۳)