انیمیشن لاورا این قسمت پیتزا | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت پیتزا,در این قسمت کرم کوچک در حال پیتزا خوردن تشنه اش میشود و برای اب خوردن میرود که در برگشت میبیند پیتزا نیست و اتفاقات جالبی می افتد.

 

(۲۱۵)