کارتون تام و جری؛ این قسمت بازی تنیس | فیلم

در این قسمت از تام و جری مشاهده می کنید :

تام و گربه سیاه کارتون ما با هم مسابقه تنیس دارن و میخوان بفهمن که چه کسی مهارت بیشتری در مسابقه تنیس داره ولی اونا جری کوچولو ما را فراموش کردن ، این جری کوچولو میتونه از هر گربه ای بهتر تنیس بازی کنه و …

(۲۲۷۵)


2,275
بازدیدها