کارتون تام و جری؛ این قسمت سگ محافظ | فیلم

یک گربه بزرگ خاکستری و شیطان که برق حیله گری در چشمان زرد رنگش می درخشد و یک موش کوچک قهوه ای با صورت فرشته مانند و کمی پُررو در آشپزخانه همدیگر را دنبال می کنند و جایخی، میز اتو، جاظرفی، یک ظرفشویی پر از ظرف را از بین می برند و زمین را پر از پوست تخم مرغ می کنند، زرده های تخم مرغ از همه جا می چکد و سفیده ها نیز جاری می شود.

جدال ادامه دارد، اما همه کسانی که روبه روی تلویزیون نشسته اند، شکی ندارند که پیروز میدان، همان موش کوچک خواهد بود.

بله این موش و گربه تام و جری هستند. این زوج هنری همیشه در حال جنگ ـ طی ۵۰ سال ـ همدیگر را از استودیویی در هالیوودتا مجارستان دنبال کرده و دوباره به هالیوود برگشته اند و هنوز با قدرت در عرصه سینما و تلویزیون و فیلم های ویدئویی می تازند.

در این قسمت از تام و جری مشاهده میکنید :

جری موش خیلی با انصافیه و چون سگ بزرگ بهش کمک کرده جری هم باید بهش کمک کنه پس اونو از دست نگهبان نجات میده و اون سگ میشه بهترین دوست و بادیگاردش در برابر …

(۲۴۰۵)