انیمیشن لاورا؛ این قسمت ژله | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت ژله

در این قسمت کرم کوچک با پودر ژله بازی میکند که  ناگهان در ژله گیر میکند و کرم بزرگتر برای کمک به او اتفاقات بامزه ای را رقم میزند

(۱۷۰)