انیمیشن لاروا این قسمت حشره مزاحم | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت حشره مزاحم در این قسمت کرم ها رد حال استراحت بودند از بالا یک حشره وارد بینی کرم بزرگتر شد که باعث شد کرم از خواب بپرند و از دیدن حشره وحشت کنند

(۱۱۶)