انیمیشن لاورا؛ این قسمت جنگ با گلوله های برفی | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت زمستان در این قسمت هوا سرد شده و کرم ها غذایی برای خوردن پیدا میکنند شروع به خوردن غذا میکنند که سر و کله بیقه حشرات هم پیدا میشود

(۱۵۸)