انیمیشن گربه سایمون؛ این قسمت استتار | فیلم

گربه سایمون یک کارتون متحرک و سری کتاب توسط انیماتور بریتانیایی سیمون توفیلد است.

در ماه ژوئن ۲۰۱۲، استودیوهای انیمیشن والت دیزنی شروع به تولید ویژه Simon’s Cat کردند.

خلاصه این قسمت :

گربه بازیگوش ما برای شکار کردن حاضر دست به هر کاری بزنه از جمله استتار !

(۵۶۶)