انیمیشن دنیای حیوانات؛ این قسمت در جستجوی مادر | فیلم

انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ در جستجوی مادر

یک روز صبح وقتی بچه خرس از خواب بیدار می شه متوجه می شه که مادرش نیست وشروع به گشتن برای پیدا کردن مادرش می کنه ، اما……

 

(۴۵۵)


455
بازدیدها