انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت جوجه های بدشانس | فیلم

انیمیشن دنیای حیوانات؛ جوجه های بدشانس

در این قسمت کارتون شاهد یک روز بد برای جوجه پرنده های قصه ما خواهید بود که تلاش برای رفع گرسنگی خود دارند.

(۷۵۶)