انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛پرندگان و سیم برق | فیلم

موضوع قسمت چهارم انیمیشن کمدی دنیای حیوانات پرندگان و سیم برق می باشد.

: پرندگان و سیم برق

نمایش کمدی پرندگان بر سر تصاحب مکان ایستادنشان بر روی سیم برق واتفاقاتی که در همین راستا برای آنها می افتد

(۴۵۵)


455
بازدیدها