انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت خرچنگ و نارگیل | فیلم

قسمت دوم انیمیشن کمدی دنیای حیوانات  : خرچنگ و نارگیل

خرچنگ نقش اول انیمیشن ما علاقه ای ندارد کسی در محوطه تحت اخیار او وارد شد…اما ورود یک مهمان غریبه او را به خشم می آورد و تصمیم می گیرد….

(۶۴۶)