کارتون پت و مت؛ این قسمت گریل کردن مرغ یخ زده | فیلم

پت و مت هوس کرده اند تا برای شام یک مرغ کامل زا گریل و بریان کنند.

البته تا حالا هیچکس در هیچ کجای دنیا ، این کار را به روش پت و مت ، آن هم با مرغ یخ زده انجام نداده است و قطعا خساراتی تا به این اندازه هم ندیده است.

(۱۷۵)


175
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>