باب اسفنجی؛ این قسمت باب استخدام می شود | فیلم

باب اسفنجی تصمیم می گیرد تا در مغازه آقای خرچنگ استخدام شود. آقای خرچنگ یک فست فود دارد و برای درست کردن همبرگرهایش یک فرمول محرمانه در اتاقش قایم کرده است.

ماجراهای هر قسمت از باب اسفنجی مستقل از سایر قسمت‌ها بوده و در رساندن مفهوم خود از انواع امکانات دیداری از قبیل نماهای نزدیک اشیا و احساسات چهره، استفاده از تصاویر واقعی، امکانات صوتی مانند بهره‌وری از تکه‌های موسیقایی و عمدتاً گفتارهای طولانی استفاده می‌کند. کارگردانی این سریال راستیون هیلنبرگ بر عهده دارد.

(۱۸۵۳)