پرنده‌ای که از ۴۴ میلیون سال پیش روی زمین زندگی می‌کند | فیلم

گرکلاغ ۳۳-۳۸ سانتی متر طول دارد از گنجشکسانان مشابه کلاغ محسوب می‌شود که با بدنی سیاه و سفید، گردن، دم و پاهای بلند شناخته می‌شود. آنها بین ۲۰۰-۲۵۰ گرم وزن دارند.

پنجه ها و پاهای قوی آنها برای حرکت روی زمین سازگار شده، و این کلاغ‌ها عمدتا بر روی زمین زندگی خود را می‌گذرانند و در جنگل حرکت می‌کنند.با اینکه بال‌های بلندی دارند اما به ندرت برای پرواز های طولانی از آن استفاده می کنند.

بال و پر بین دو گونه گرکلاغ(خاکستری و سفید) مشابه است. پرهای سینه و شکم آنها سفید است و روی پشت، دم و بالهای آنها خاکستری و مشکی است. رنگ گردن بین دو گونه متفاوت است که به آنها نام منحصر به فرد (گرکلاغ گردن‌خاکستری و گردن‌سفید) می‌دهد.

آنها همچنین سری طاس با رنگ پوست روشن و طرحدار دارند.

(۴۷۹)