صحنه دلخراش در حیات وحش؛ آهوی نوزاد شکار پلنگ شد | فیلم

در این ویدئو یک صحنه بسیار دلخراش از حیات وحش را شاهد هستید.آهوی مادر در حال زایمان است که متوجه حضور پلنگ می‌شود و در کمال ناباوری نوزاد تازه متولد شده خود را رها کرده و فرار می‌کند.پلنگ گرسنه نیز به بچه آهوی نگون بخت رحم نکرده و او را می‌خورد.

(۱۵۹۶)