یک جفت طوطی بسیار نادر و در حال انقراض | فیلم

طوطی سر شاهینی یا طوطی فن قرمز یک نوع طوطی غیر معمول در قاره آمریکا است که در جنگل های بارانی آمازون دیده می شود.طوطی سر شاهینی دارای پرهای دراز در ناحیه‌ی گردن می باشد که به صورت یک فن به صورت استادانه روی گردن این طوطی قرار گرفته است که تا حد زیادی اندازه‌ای ظاهری بدن طوطی را افزایش می دهد و احتمال داده می شود که زمانی که پرنده احساس خطر یا تهدید می کند از آنها استفاده نماید.

طوطی سر شاهینی در جنگل های بکر و دست نخورده زندگی می کند و اغلب از میوه ها در زیر سایبان تغذیه می کند. طوطی سر شاهینی لانه ی خود درون درختان می سازد و سوراخ ها و حفره هایی در درختان تعبیه می نماید . این طوطی معمولا ۲-۳ تخم می گذارد.

طوطی سر شاهینی اگرچه به طور معمول توسط انسان پرورش داده نمی شود ولی گاهی اوقات دیده شده که در قفس به صورت پرنده ی اهلی نگهداری می شود. در حالی که طوطی های جوان تر تمایل به مطیع بودن دارند ، طوطی‌های بالغ پرخاش‌گر ، بدخو ، لجوج و غیر قابل پیش بینی هستند.

(۸۹۴)