ماهیگیری کلاغ باهوش و فرصت‌طلب | فیلم

کلاغ‌ها از شامپانزه باهوش‌ترند

بدون تردید کلاغ‌ها یکی از باهوش‌ترین موجودات روی زمین هستند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که کلاغ‌ها حتی از طوطی‌ها و برخی پرندگان شکاری نیز باهوش‌ترند. دانشمندان پس از انجام آزمون‌های مختلف هوش روی سگ‌ها، گربه‌ها، خوک‌ها و کلاغ‌ها متوجه شدند​ کلاغ‌ها نسبت به سایرین موفق‌تر عمل می‌کنند. در سال ۲۰۰۴ تحقیقات نشان داد که کلاغ‌ها حتی از شامپانزه‌ها نیز باهوش‌تر هستند. مغز کلاغ‌ها نسبت به دیگر گونه‌های پرندگان نسبتا بزرگ‌تر و تکامل یافته‌تر است.

شباهت مغز انسان و کلاغ

جالب است​ بدانید آناتومی مغز کلاغ تا حدودی شبیه مغز انسان‌هاست. زبان کلاغ یک زبان واقعا پیچیده است و هر صدای قار قار معنی متفاوتی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد​ برخی از اصوات آنها هشداردهنده ، برخی تقلید صدا از سایر جانداران و برخی هم در ارتباط با وقوع یک اتفاق خاص است.

(۲۲۴)


224
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>