میگو مانتیس با ضربات محکم پوسته سخت صدف را می‌شکند | فیلم

میگوی مانتیس که از رده سخت پوستان محسوب می شود تا ۳۰سانتی متر رشد می کند و در موارد استثنایی طول ان تا۳۸سانتی متر هم گزارش شده است.این موجود زیبا اما شکارچی دارای لاکی است که از پشت سر و سه قسمت انتهایی قفسه سینه ان را پوشانده است.میگوی مانتیس بسیار مهاجم است و برای شکار از چنگالهای بزرگ و قوی خود استفاده می کند.بسیاری از این میگوها به رنگهای متنوع و زیبای سبز ابی و قرمز می باشند.گونه های بسیاری از جانداران به صورت جفت یا تکی در سوراخ و حفره های مرجانها و سنگها زندگی می کنند.

حدود چهارصد گونه از انواع میگوی مانتیس در سرتاسر جهان شناخته شده است که تا اعماق هزار و پانصدمتری دریا زندگی می کنند. مانتیس ها به دو گروه نیزه دارها spearars و خردکننده ها smashers تقسیم میشوند که هر دو گروه با پرتاب کردن چنگالها یه خود به شکار  خود ضربه میزنند و با این شیوه بدن طعمه را خرد می کنند.اما از نظر نوع و نحوه شکار متفاوت هستند .نیزه داران به وسیله چنگالهای قوی با دندانه های تیز بر روی ان هستند که به وسیله انها شکار خود را تکه تکه می کنند این دسته از مانتیسها از ابزیان دارای بدن نرم مانند ماهیان کرمها و میگوها تغذیه می کنند.اما خرد کننده ها دارای چنگالی گرز مانند هستند که با ان به بدن طعمه کوبیده و ان را خرد می کند این دسته از مانتیسها از ابزیان دارای بدن سخت مانند خرچنگها و حلزونها تغذیه می کنند. مانتیسها دارای دید دو چشمی بسیار خوبی هستند و بسیار از انها اطرافشان را رنگی می بینند گفته می شود: چشم مانتیسها ده برابر چشم انسان قدرت داشته و قادر به تشخیص صد هزار رنگ است

(۵۴۸)