مردی که در جنگل با گرگها زندگی می‌کند | فیلم

این مرد که به عنوان یک عضو در گله گرگ‌ها پذیرفته شده است با آنها به شکار می‌رود و همراه آنها غذا می‌خورد و گرگها او را به عنوان عضوی از گله‌شان پذیرفته‌اند.این ویدیو را ببینید.

(۴۰۵۸)