شکار سریع کانگورو توسط کروکودیل در کسری از ثانیه | فیلم

استرالیا قاره حیوانات کیسه دار است و کانگورو از معروفترین حیوانات این قاره است .تقریباً ۶۰نوع کانگورو وجود دارد .بعضی از آن ها فقط به اندازه یک موش صحرایی هستند وبعضی دیگر به بزرگی یک انسان ،یعنی کانگوروهای غول پیکر.بچه کانگورو ،بیش از ۲۰۰روز در کیسه مادر حمل می شود.تازه بعداز این مدت ،گاه گاهی از مخفیگاه گرم وراحتش بیرون می آید.

کانگوروهای غول پیکر جهنده

کانگوروهای غول پیکر راه نمی روند، بلکه می جهند. پاهای قدرتمند عقبی آن ها، مانند یک قشر قابل ارتجاع عمل می کند. هر قدر که ارتفاع و طول جهش این کانگورو بیش تر باشد، به همان نسبت سرعتش نیز زیادتر می شود. یک کانگوروی بزرگ و جهنده، می تواند در زمان کوتاهی سرعتش را به ۸۰ کیلومتر در ساعت برساند.

شناسنامۀ کانگوروهای غول پیکر

پراکندگی: پنج نوع متفاوت از این نوع کانگورو تقریباً در همه جای استرالیا (حتی در بیابان ها و دور افتاده ترین نقطۀ غرب) یافت می شوند.

اندازه: نرها از سر تا نوک دم دو متر و ۴۰ سانتی متر طول دارند و ماده ها کوچک تر هستند.

وزن: نرها ۸۵ کیلوگرم ، ماده ها ۳۵ کیلوگرم.

مواد غذایی: علف ، گیاه، برگ و میوۀ درختان

دشمنان: سگ وحشی، کروکودیل و انسان.

تعداد کانگوروها زیاد است و شدیداً توسط انسان شکار می شوند.

طول عمر: حدود ۲۰ سال

نوزادی به اندازۀ یک آب نبات

نوزاد کانگورو هنگام تولد، کور و بدنش لخت و عاری از پشم است. این نوزاد حدود یک گرم وزن دارد و به بزرگی یک آب نبات است. هر کانگوروی ماده، در هر نوبت فقط یک بچه به دنیا می آورد. نوزاد نارس، درست لحظۀ تولد به درون کیسه ای که روی شکم مادرش قرار دارد می خزد و به نوک یکی از چهار پستانی که در کیسۀ مادر قرار دارد، مک می زند. این نوک پستان در دهان نوزاد بزرگ می شود و نوزاد را محکم به مادرش وصل می کند، به طوری که حتی در جهش های بزرگ از کیسه به بیرون پرت نمی شود.

بوکس بازی بر سر قدرت

کانگوروهای غول پیکر در گروه های ۱۰ تا ۳۰ نفره زندگی می کنند. هر گله را یک کانگوروی نر قدرتمند رهبری می کند. گاه و بی گاه، میان نرهای گله بر سر تصاحب این جایگاه (رهبری گروه) مبارزه ای رخ می دهد. در این مبارزه کانگوروها با مشت به یکدیگر حمله می کند و چنانچه مبارزه خیلی جدی شود، از پاهای قدرتمند شان نیز برای لگد زدن به هم استفاده می کنند. البته این نوع دفاع، می تواند خیلی خطرناک باشد؛ زیرا پاهای آن ها چنگال دراز و تیزی دارد. کانگوروها با این چنگال تیز در برابر دشمنانشان، از جمله سگ وحشی هم، از خود دفاع می کنند.

یک کانگورو به طور متوسط جهش هایی به طول یک یا دو متر دارد، اما هنگام فرار جست و خیزهایی معادل نه متر و یا حتی بیش تر دارد.کانگوروی نر به ویژه در زمان جفت گیری، با رقیب به مبارزۀ مشت زنی می پردازد.کانگورو نشان کشور استرالیاست، به طوری که شکل این حیوانات حتی روی سکه نیز حک می شود.

کانگورو یعنی چه ؟

زمانی که اولین سفیدپوستان قدم به استرالیا گذاشتند، در جای جای این کشور به کانگوروها برخوردند. آن ها از بومی ها نام این حیوان را پرسیدند و هر بار پاسخ این بود: کانگورو (Kanguru) ، مدت ها بعد سفید پوستان فهمیدند، معنی این کلمه به زبان بومی این است: منظورت را نمی فهمم!

(۱۰۳۷۵)

دسته بندی : حیوانات

10,375
بازدیدها