یوز مادر توله‌هایش را از چنگال شیر نر فراری می‌دهد | فیلم

یوز مادر توله‌هایش را از چنگال شیر نر فراری می‌دهد

یک یوزپلنگ ماده که با توله‌هایش در حال استراحت است ناگهان متوجه حضور یک شیر نر بزرگ در نزدیکیشان می‌شود.او تلاش می‌کند تا با پرت کردن حواس شیر به توله‌هایش کمک کند تا زمان بیشتری برای فرار داشته باشند.

(۴۷۰)

دسته بندی : حیوانات

470
بازدیدها