حرکت عجیب شاهزاده عربستانی با پرندگان شکاری | فیلم

حرکت عجیب شاهزاده عربستانی

شاید اصلا نتوان تصور کرد که یک شخص ۸۰ قوش را سوار یک هواپیما کند تا آن‌ها را به مکانی دیگر منتقل کند، مگر آنکه آن شخص یک شاهزاده سعودی باشد و بتواند کل هواپیما را اجاره کند. برای ممانعت از پرواز قوش‌ها، بال‌های تمامشان را بسته بودند. گفته شده که این اتفاق در یکی از پروازهای “قطر ایروِیز” رخ داده اما این خبر هنوز تایید نشده است.

(۷۵۵)