تلاش جالب دولت چین برای حفظ پانداها | فیلم

تلاش جالب دولت چین برای حفظ پانداها

به گزارش بی بی سی، پس از تلاش های زیاد برای افزایش نسل پانداها در چین، وضع این موجودات دوست داشتنی از «در حال انقراض» به «آسیب پذیر» تغییر کرد.اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست در تازه ترین فهرست منتشره خود از گیاهان و جانوران رو به انقراض، موسوم به سیاهه قرمز، خبر از تغییر وضع پانداهای غول‌پیکر داد. با این حال، در این فهرست خبر بدی نیز وجود داشت. در حال حاضر، گوریل شرقی، که بزرگترین پستاندار جهان است، در خطر انقراض قرار دارد.چین در تلاشی برای حفظ پاندای غول‌پیکر، که جانور ملی آنها قلمداد می شود، توانست با افزایش نسل، این حیوان را از خطر انقراض نجات دهد. در حال حاضر جمعیت پانداهای غول‌پیکر به ۱۸۶۴ رسیده است که این تعداد حدود ۲۰۶۰ توله نیز دارند.

اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست در بیانیه ای اعلام کرد: «افزایش جمعیت پانداهای غول‌پیکر نشان می دهد اقدامات چین در حفظ نسل این حیوان موثر بوده است.»این اتحادیه هشدار داد اقداماتی در جهت افزایش نسل پانداها ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد. برآورد می شود تغییرات آب و هوایی جهان جمعیت پانداها را در ۸۰ سال آینده به یک سوم جمعیت فعلی کاهش دهد.این اتحادیه در انتها افزود: «به منظور حفاظت از نسل پاندا، لازم است اقدامات موثرتری در جهت حفظ جنگل ها و مقابله با هرگونه تهدید در دستور کار قرار گیرد.»

(۲۴۷)